Privacy

Wanneer je solliciteert bij werkenbij123inkt.nl begrijpen we heel goed dat je niet wil dat iedereen je gegevens kan inzien. Wij zullen jouw persoonsgegevens daarom zorgvuldig verwerken. Hieronder volgt een uitgebreide toelichting over wat wij doen met jouw gegevens, wanneer je bij ons solliciteert.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en waarvoor?

Je sollicitatie:

Voordat je bij 123inkt.nl solliciteert, moet je eerst toestemming geven dat wij jouw gegevens mogen verwerken. Zodra we jouw toestemming hebben, kunnen we de sollicitatie in behandeling nemen en beoordelen. Wij gebruiken niet alleen je gegevens voor het verwerken van je sollicitatie, maar ook voor het opstellen van een aanbod en arbeidsovereenkomst. Het kan voorkomen dat we nog extra gegevens bij je opvragen.

Gedurende het sollicitatieproces verwerken wij de volgende gegevens:

Sollicitatie:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Woonadres;
 • Informatie uit je curriculum vitae (opleiding en werkervaring);
 • Motivatiebrief;
 • Foto en/of video (indien je die meestuurt);
 • Testresultaten;
 • Informatie uit sollicitatiegesprekken en beoordelingen.

Eventueel kunnen wij ook andere gegevens verzamelen voor onze wervingsactiviteiten, zoals:

 • Informatie van door jou genoemde referenties;
 • Informatie van refererende persoon (wanneer van toepassing);
 • Verificatie van informatie die tijdens het wervingsproces is verstrekt door contact op te nemen met relevante derden (bijvoorbeeld eerdere werkgevers, onderwijs- en kwalificatie-aanbieders) of met gebruikmaking van openbare bronnen (bijvoorbeeld ter verificatie van jouw ervaring, opleiding en kwalificaties).

Aanbieding en arbeidsovereenkomst:

 • Salarisindicatie en beschikbaarheid;
 • Indien nodig, je rijbewijs;
 • Gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden, zoals je BSN en bankgegevens.

JobAlert:

Wanneer je jouw persoonsgegevens voor een JobAlert achterlaat, geef je ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Voor een JobAlert verwerken wij je voor- en achternaam, e-mailadres en de interesse in een bepaald vakgebied.

Welke persoonsgegevens verwerken wij niet?

Gegevens die niet relevant zijn voor het selectieproces worden niet door ons verwerkt. Gelieve daarom niet meer persoonsgegevens te verstrekken dan de gegevens welke wij van je vragen.

Welke (toekomstige) collega’s krijgen jouw gegevens te zien?

Hoewel jouw gegevens superinteressant zijn, gaan we die niet met iedereen binnen ons bedrijf delen. Alleen medewerkers van de HR afdeling (inclusief recruitment) en collega’s die betrokken zijn bij het selectieproces, krijgen deze te zien. Ook hierbinnen zitten verschillen, zo krijgen deze collega’s niet altijd inzicht in bijvoorbeeld je salarisindicatie en wat wij in ons aanbod zetten. Een betrokken medewerker krijgt enkel de persoonsgegevens te zien welke voor hem/haar van belang zijn.

Gegevens delen met derden

In uitzonderlijke gevallen delen wij (een gedeelte van) jouw gegevens met derden. Denk hierbij aan partijen die ons helpen met het opstellen van assessments. Mocht dit het geval zijn, zul je hiervoor van tevoren op de hoogte worden gebracht.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wanneer je bij ons solliciteert, zullen wij je gegevens gedurende de sollicitatieperiode bewaren. Indien je niet wordt aangenomen, zullen wij de informatie die je in het kader van je sollicitatie aan 123inkt.nl hebt verstrekt gedurende een redelijke termijn, doch maximaal 6 maanden, bewaren en gebruiken, om zaken die verband houden met je sollicitatie af te handelen, of om bijvoorbeeld contact met je op te nemen inzake eventuele andere vacatures en bewaren we na afloop van de sollicitatieprocedure persoonsgegevens in verband met ons gerechtvaardigde belang (bijvoorbeeld om ons ervan te vergewissen dat wij geen contact opnemen over een positie waar die persoon reeds eerder naar heeft gesolliciteerd).

Wanneer je bij ons in dienst treedt, zullen je gegevens onderdeel worden van je personeelsdossier en gelden er andere bewaartermijnen.

Jouw rechten, vragen en wensen?

Je kunt te allen tijde beroep doen op jouw rechten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, zo kun je altijd:

 • Informatie opvragen over je persoonsgegevens en onze verwerking hiervan;
 • Correctie(s) doorgeven;
 • Vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Bezwaar indienen;
 • Je gegevens beperken (wel doorgeven, maar niet verwerken);
 • De persoonsgegevens verwijderen (behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren);
 • Klacht(en) indienen.

Heb je vragen of wil je één van bovenstaande punten bespreken? Neem contact op via werkenbij@123inkt.nl.

Over 123inkt


Inktcartridges, toners en kantoorartikelen - dat is waar 123inkt bekend om staat. Maar als organisatie worden we ook gekenmerkt door ons enthousiaste en gedreven team. Wil je meer lezen over 123inkt als werkgever? Klik dan snel verder!

Over 123inkt

123inkt.nl

Nieuw Walden 56
1394 PC Nederhorst den Berg

0294 – 787109
werkenbij@123inkt.nl

Naar contact